ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

Mitsubishi Triton

อนุมัติ25/08/2565 เวลา 11:10:56
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 65 เวลา 08:45   ถึงวันที่   01 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุม ก.บ.อ.
รายละเอียด

TOYOTA

อนุมัติ16/08/2565 เวลา 15:18:29
วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 65 เวลา 07:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องกลุ่มการพยาบาล nurse   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
จองใช้รถเพื่อ ประชุมวิชาการการพัฒนาระบบบริการพยาบาล
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ29/08/2565 เวลา 15:30:23
วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ drug refill
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ01/09/2565 เวลา 15:37:36
วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ รับยา Favipiravir/molnupiravir
รายละเอียด

NISSAN

อนุมัติ02/09/2565 เวลา 09:21:46
วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ขอเลือดกาชาด/ส่งเสมหะเพาะเชื้อวัณโรค
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ02/09/2565 เวลา 13:25:38
วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 65 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ก.ย. 65 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ25/08/2565 เวลา 14:03:52
วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 65 เวลา 07:30   ถึงวันที่   05 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องฉุกเฉิน Emergency   สำหรับแผนก ฉุกเฉิน
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฎิบัติการการคัดแยกผู้ป่วย
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ29/08/2565 เวลา 10:50:16
วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องX-Ray Traditional Medicine   สำหรับแผนก X-Ray
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
รายละเอียด

Toyota คันเก่า

อนุมัติ30/08/2565 เวลา 10:04:40
วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ประชุมพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
รายละเอียด

TOYOTA

อนุมัติ29/08/2565 เวลา 15:30:29
วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ Refill
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 78 รายการ