ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

Misubishi Triton

อนุมัติ30/03/2565 เวลา 16:04:03
วันที่ใช้รถ 12 เม.ย. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   12 พ.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ refill ยา
รายละเอียด

AMBULANCE3

อนุมัติ02/05/2565 เวลา 09:53:37
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 พ.ค. 65 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ส่งแลปโควิด-19 (หลังตึกเงินพิบูล)
รายละเอียด

TOYOTA

อนุมัติ02/05/2565 เวลา 09:54:08
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ refill ยา
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ02/05/2565 เวลา 09:53:50
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 65 เวลา 09:40   ถึงวันที่   02 พ.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ประชุมหัวหน้าส่วน
รายละเอียด

AMBULANCE3

อนุมัติ02/05/2565 เวลา 14:10:43
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 65 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ส่งแลปโควิด-19 (ER)
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องคลินิคโรคเรื้อรัง NCD   สำหรับแผนก คลินิกโรคเรื้อรัง
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

TOYOTA

อนุมัติ27/04/2565 เวลา 14:11:47
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องการเงินการบัญชี finance   สำหรับแผนก งานการเงินบัญชี
จองใช้รถเพื่อ ประชุม สสจ.พิจิตร
รายละเอียด

AMBULANCE3

อนุมัติ27/04/2565 เวลา 16:00:30
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 65 เวลา 08:15   ถึงวันที่   03 พ.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก ทันตกรรม
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
รายละเอียด

NISSAN

อนุมัติ02/05/2565 เวลา 14:10:25
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 พ.ค. 65 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ส่งแลปโควิด-19 (หลังตึกเงินพิบูล)
รายละเอียด

AMBULANCE2

อนุมัติ02/05/2565 เวลา 09:54:18
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ refill ยา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 76 รายการ