ปฏิทินการใช้รถ

ตุลาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4 5
มีรายการจอง
 
6 7
8 9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
วันปิยมหาราช
24 25 26 27 28
29 30 31        

รายการจองใช้รถประจำเดือน

Misubishi Triton

อนุมัติ27/09/2566 เวลา 10:11:00
วันที่ใช้รถ 02 ต.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ refill ยา
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ02/10/2566 เวลา 09:13:38
วันที่ใช้รถ 02 ต.ค. 66 เวลา 09:30   ถึงวันที่   02 ต.ค. 66 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ ห้องการเงินการบัญชี finance   สำหรับแผนก งานการเงินบัญชี
จองใช้รถเพื่อ ไปธนาคาร
รายละเอียด

NISSAN

อนุมัติ02/10/2566 เวลา 09:29:25
วันที่ใช้รถ 02 ต.ค. 66 เวลา 09:30   ถึงวันที่   02 ต.ค. 66 เวลา 09:40
ผู้ขอใช้ ห้องประกันสุขภาพ Insurance   สำหรับแผนก งานประกัน
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสารตรวจสุขภาพไปรณีย์
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ02/10/2566 เวลา 09:29:38
วันที่ใช้รถ 02 ต.ค. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ขอเลือดกาชาด/ส่งเสมหะเพาะเชื้อวัณโรค
รายละเอียด

Toyota คันเก่า

อนุมัติ02/10/2566 เวลา 11:33:44
วันที่ใช้รถ 02 ต.ค. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องการเงินการบัญชี finance   สำหรับแผนก งานการเงินบัญชี
จองใช้รถเพื่อ ไปธนาคาร
รายละเอียด

NISSAN

อนุมัติ02/10/2566 เวลา 11:33:50
วันที่ใช้รถ 02 ต.ค. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ส่งแล็บบางมูลนาก
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ02/10/2566 เวลา 09:20:24
วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 66 เวลา 08:45   ถึงวันที่   03 ต.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ติดตามผู้ป่วย
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ27/09/2566 เวลา 10:11:06
วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ refill ยา
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ27/09/2566 เวลา 10:11:12
วันที่ใช้รถ 05 ต.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ refill ยา
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ27/09/2566 เวลา 10:11:18
วันที่ใช้รถ 09 ต.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ refill ยา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 11 รายการ