ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

Mitsubishi Triton

อนุมัติ26/03/2567 เวลา 15:40:44
วันที่ใช้รถ 01 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 10:22:49
วันที่ใช้รถ 01 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ รับยารพ.บางมูลนาก
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ28/03/2567 เวลา 16:13:44
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ refill ยา
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 09:59:10
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 67 เวลา 13:15   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ขอเลือดกาชาด
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ03/04/2567 เวลา 10:57:11
วันที่ใช้รถ 03 เม.ย. 67 เวลา 13:15   ถึงวันที่   03 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ขอเลือดกาชาด
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ03/04/2567 เวลา 14:54:27
วันที่ใช้รถ 03 เม.ย. 67 เวลา 15:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ รพ.พิจิตร
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ29/03/2567 เวลา 13:55:27
วันที่ใช้รถ 04 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องศูนย์สุขภาพชุมชน PCU   สำหรับแผนก PCU
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมอบรมการชี้แจงการบันทึกข้อมูลการให้บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ26/03/2567 เวลา 15:09:48
วันที่ใช้รถ 04 เม.ย. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมประชุม กวป.
รายละเอียด

TOYOTA

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 09:21:48
วันที่ใช้รถ 04 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ประสานงาน กลุ่มปฐมภูมิ
รายละเอียด

AMBULANCE1

อนุมัติ04/04/2567 เวลา 09:15:09
วันที่ใช้รถ 04 เม.ย. 67 เวลา 13:15   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ขอเลือดกาชาด
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 42 รายการ