ปฏิทินการใช้รถ

กรกฎาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
มีรายการจอง
 
2 3
มีรายการจอง
 
4
5 6 7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11
12 13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16
มีรายการจอง
 
17
มีรายการจอง
 
18
19 20 21 22 23
มีรายการจอง
 
24 25
26 27 28 29 30 31  

รายการจองใช้รถประจำเดือน

Mitsubishi Triton

อนุมัติ24/06/2563 เวลา 15:23:09
วันที่ใช้รถ 29 มิ.ย. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศุภรัตน์ เพชรวาว   สำหรับแผนก ศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์
จองใช้รถเพื่อ ดูข้อมูล รพสต
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ03/07/2563 เวลา 09:42:16
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 63 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 63 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ขอเลือดกาชาด/ส่งตรวจแอลกฮอล์ในเลือด
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ02/07/2563 เวลา 14:14:14
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
จองใช้รถเพื่อ ผอ.ประชุม รพ.บึงนาราง
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ08/07/2563 เวลา 15:21:55
วันที่ใช้รถ 08 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศุภรัตน์ เพชรวาว   สำหรับแผนก ศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์
จองใช้รถเพื่อ ตรวจข้อมูล รพสต. บ้านน้อย-ทุ่งน้อย
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ08/07/2563 เวลา 15:22:12
วันที่ใช้รถ 08 ก.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศุภรัตน์ เพชรวาว   สำหรับแผนก งานประกัน
จองใช้รถเพื่อ ไปส่งเงินบริจาค รับพี่เปิ้ลที่ รพสต.บ้านน้อย ไป ห้วยแก้ว
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ02/07/2563 เวลา 11:23:59
วันที่ใช้รถ 09 ก.ค. 63 เวลา 07:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องกลุ่มการพยาบาล nurse   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาบริการพยาบาล
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ02/07/2563 เวลา 15:50:36
วันที่ใช้รถ 09 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องศูนย์สุขภาพชุมชน PCU   สำหรับแผนก PCU
จองใช้รถเพื่อ ประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด

NISSAN

อนุมัติ08/07/2563 เวลา 16:36:02
วันที่ใช้รถ 09 ก.ค. 63 เวลา 10:30   ถึงวันที่   09 ก.ค. 63 เวลา 10:30
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ส่งเสมหะเพาะเชื้อวัณโรค/ขอเลือดกาชาด
รายละเอียด

Toyota คันเก่า

อนุมัติ08/07/2563 เวลา 16:34:46
วันที่ใช้รถ 09 ก.ค. 63 เวลา 11:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 63 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ เวชกรรม   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ส่งแลบ covid19
รายละเอียด

TOYOTA

อนุมัติ08/07/2563 เวลา 15:23:03
วันที่ใช้รถ 09 ก.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
จองใช้รถเพื่อ ผอ.ประชุม กกบ.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ