ปฏิทินการใช้รถ

พฤษภาคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5
วันฉัตรมงคล
มีรายการจอง
 
6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8
9 10 11
มีรายการจอง
 
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

รายการจองใช้รถประจำเดือน

Mitsubishi Triton

อนุมัติ03/05/2564 เวลา 09:22:34
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 64 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 64 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ขอเลือดกาชาด/ส่งเสมหะเพาะเชื้อวัณโรค
รายละเอียด

Toyota คันเก่า

อนุมัติ03/05/2564 เวลา 10:47:55
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 64 เวลา 11:30   ถึงวันที่   03 พ.ค. 64 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ เวชกรรม   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ส่งตรวจโควิด 19
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ28/04/2564 เวลา 08:34:33
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องคลินิคโรคเรื้อรัง NCD   สำหรับแผนก คลินิกโรคเรื้อรัง
จองใช้รถเพื่อ ส่งยาผู้ป่วยNCD ให้ รพ.สต.
รายละเอียด

TOYOTA

อนุมัติ03/05/2564 เวลา 09:51:06
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
จองใช้รถเพื่อ ผอ.ไป รพ.สนาม + สสจ.พิจิตร
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ03/05/2564 เวลา 15:21:58
วันที่ใช้รถ 04 พ.ค. 64 เวลา 11:30   ถึงวันที่   04 พ.ค. 64 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ เวชกรรม   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ส่งตรวจโควิด 19
รายละเอียด

NISSAN

อนุมัติ03/05/2564 เวลา 09:58:35
วันที่ใช้รถ 05 พ.ค. 64 เวลา 06:30   ถึงวันที่   05 พ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องกลุ่มการพยาบาล nurse   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
จองใช้รถเพื่อ ปฎิบัติงาน รพ.สนาม
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ19/04/2564 เวลา 08:17:57
วันที่ใช้รถ 05 พ.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ refill ยา
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ29/04/2564 เวลา 16:15:28
วันที่ใช้รถ 05 พ.ค. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องศูนย์สุขภาพชุมชน PCU   สำหรับแผนก PCU
จองใช้รถเพื่อ นำส่งชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกที่ รพ.พิจิตร และรับชุดตรวจ HPV DNA ที่ สสจ.
รายละเอียด

Toyota คันเก่า

อนุมัติ05/05/2564 เวลา 08:43:50
วันที่ใช้รถ 05 พ.ค. 64 เวลา 11:30   ถึงวันที่   05 พ.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ เวชกรรม   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ (เคส OPD ตรวจหลังตึกพิบูลย์)
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ05/05/2564 เวลา 13:55:42
วันที่ใช้รถ 05 พ.ค. 64 เวลา 13:15   ถึงวันที่   05 พ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
จองใช้รถเพื่อ รพ.สนาม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 15 รายการ