ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

Mitsubishi Triton

อนุมัติ24/02/2563 เวลา 16:26:40
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 63 เวลา 07:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องฉุกเฉิน Emergency   สำหรับแผนก ฉุกเฉิน
จองใช้รถเพื่อ ไปประชุมการลงข้อมูล ACS
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ25/02/2563 เวลา 11:53:10
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   13 มี.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องหัวหน้าบริหาร Manage   สำหรับแผนก หัวหน้าบริหาร
จองใช้รถเพื่อ ศึกษาดูงานโภชนาการ
รายละเอียด

TOYOTA

อนุมัติ28/02/2563 เวลา 16:53:19
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุม หน.ส่วนราชการ
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ03/03/2563 เวลา 11:29:08
วันที่ใช้รถ 03 มี.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 มี.ค. 63 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ส่ง gene expert สคร.3 /ส่งเลือดกาชาด
รายละเอียด

NISSAN

อนุมัติ04/03/2563 เวลา 10:24:37
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ส่งตรวจ CD4 / Viral load
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ03/03/2563 เวลา 14:13:34
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ17/02/2563 เวลา 08:53:27
วันที่ใช้รถ 09 มี.ค. 63 เวลา 06:30   ถึงวันที่   09 มี.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องแพทย์แผนไทย Traditional Medicine   สำหรับแผนก แพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ ไปส่งขึ้นรถที่สสจ.พิจิตร เพื่อขึ้นรถต่อที่สสจ.เพื่อศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
รายละเอียด

NISSAN

อนุมัติ09/03/2563 เวลา 10:35:39
วันที่ใช้รถ 09 มี.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 มี.ค. 63 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ส่ง gene expert สคร.3 / ส่งเลือดกาชาด/ส่ง CD4
รายละเอียด

TOYOTA

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 11 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องซักฟอก Wash   สำหรับแผนก งานซัพพาย
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ04/03/2563 เวลา 15:53:55
วันที่ใช้รถ 11 มี.ค. 63 เวลา 12:00   ถึงวันที่   11 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องผู้ป่วยใน IPD   สำหรับแผนก ผู่ป่วยใน
จองใช้รถเพื่อ ประชุมService Plan สาขาPalliative Care
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 52 รายการ