[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 70 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
  • พงษ์สนิท: มีคนโทรเข้าคลินิกหมอชำนาญหลายสาย ทุกวัน เป็นเบอร์พี่ด้วงครับ 0999749639
  • นพ.ธิติวัฒน์ เพชรกี่: ย้ายมาอยู่ รพ.บางมูลนาก แล้วครับ : )
  • สำรวย อยู่คง: ไม่ทราบว่านายแพทย์ธิติวัฒน์ เพชรกี่ นี่ได้ย้าย รพ.ไปอยู่ รพ .บางมูลนากหรือยังครับ หรือว่ายังอยู่ที่นี่
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

 
  
ตัวชี้วัดหน่วยงาน  
 

ตัวชี้วัด ปี 2563


หน่วยงาน

Link

1.งาน Lab
2.งานผู้ป่วยนอก
3.งาน PCU
4.งานซัพพาย
5.งาน X-ray
6.งานการเงินการบัญชี
7.งานขยะ-บำบัด
8.งานการเจ้าหน้าที่
9.งานประกัน
10.งาน ยานพาหนะ
11.งาน ซักฟอก
12.งาน ทันตกรรม 
13.งาน บำบัด
14.งาน ประชาสัมพันธ์
15.งาน ผู้ป่วยใน
16.งานพัสดุ
17.งานแพทย์แผนไทย
18.งานเภสัชกรรม
19.งานรักษาความปลอดภัย
20.งานศูนย์เปล
21.งานห้องคลอด
22.งานห้องบัตร
23.งานกายภาพ
24.งานเวชระเบียน
25.งานเวชกรรม
26.งานประปา
27.งานโภชนการ
28.งานงานสิ่งแวดล้อม
29.งานศูนย์คอมพิวเตอร์
30.บริหาร คลิกเพื่อกรอกตัวขี้วัด
31.ER คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
32.ธุรการ คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
33.งานซ่อมบำรุง คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2562

หน่วยงาน

Link

1.งาน Lab
2.งานผู้ป่วยนอก
3.งาน PCU
4.งานซัพพาย
5.งาน X-ray
6.งานการเงินการบัญชี
7.งานขยะ-บำบัด
8.งานการเจ้าหน้าที่
9.งานประกัน
10.งาน ยานพาหนะ
11.งาน ซักฟอก
12.งาน ทันตกรรม 
13.งาน บำบัด
14.งาน ประชาสัมพันธ์
15.งาน ผู้ป่วยใน
16.งานพัสดุ
17.งานแพทย์แผนไทย
18.งานเภสัชกรรม
19.งานรักษาความปลอดภัย
20.งานศูนย์เปล
21.งานห้องคลอด
22.งานห้องบัตร
23.งานกายภาพ
24.งานเวชระเบียน
25.งานเวชกรรม
26.งานประปา
27.งานโภชนการ
28.งานงานสิ่งแวดล้อม
29.งานศูนย์คอมพิวเตอร์
30.บริหาร คลิกเพื่อกรอกตัวขี้วัด
31.ER คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
32.ธุรการ คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
33.งานซ่อมบำรุง คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัดตัวชี้วัด ปี 2561

หน่วยงาน

Link

1.งาน Lab
2.งานผู้ป่วยนอก
3.งาน PCU
4.งานซัพพาย
5.งาน X-ray
6.งานการเงินการบัญชี
7.งานขยะ-บำบัด
8.งานการเจ้าหน้าที่
9.งานประกัน
10.งาน ยานพาหนะ
11.งาน ซักฟอก
12.งาน ทันตกรรม 
13.งาน บำบัด
14.งาน ประชาสัมพันธ์
15.งาน ผู้ป่วยใน
16.งานพัสดุ
17.งานแพทย์แผนไทย
18.งานเภสัชกรรม
19.งานรักษาความปลอดภัย
20.งานศูนย์เปล
21.งานห้องคลอด
22.งานห้องบัตร
23.งานกายภาพ
24.งานเวชระเบียน
25.งานเวชกรรม
26.งานประปา
27.งานโภชนการ
28.งานงานสิ่งแวดล้อม
29.งานศูนย์คอมพิวเตอร์
30.บริหาร คลิกเพื่อกรอกตัวขี้วัด
31.ER คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
32.ธุรการ คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
33.งานซ่อมบำรุง คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด


ตัวชี้วัด ปี 2560

หน่วยงาน

Link

งานโรงครัว คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานศูนย์เปล  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานผู้ป่วยนอก  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานเภสัชกรรม  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน ER  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานห้องบัตร คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานการเงินและบัญชี  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน PCU  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน X-ray  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน ซ่อมบำรุง  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน ทันตกรรม  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน ธุรการ  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน บริหาร คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน พัสดุ  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน แพทย์แผนไทย  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานประกัน  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานศูนย์คอมพิวเตอร์  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานเวชกรรม  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานผู้ป่วยใน  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานเวชระเบียน คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน Lab  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานห้องคลอด คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานบำบัด คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานขยะ  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานซักฟอก  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานSupply คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานกายภาพ คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานประปา  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานการเจ้าหน้าที่  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานสิ่งแวดล้อม คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน รปภ. คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน ยานพาหนะ  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด


หน่วยงานใดที่ลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อได้ที่ 293

หน่วยงาน

Link

1.งาน Lab คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
2.งานผู้ป่วยนอก
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
3.งาน PCU
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
4.งานซัพพาย
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
5.งาน X-ray
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
6.งานการเงินการบัญชี
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
7.งานขยะ-บำบัด
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
8.งานการเจ้าหน้าที่
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
9.งานประกัน
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
10.งาน ยานพาหนะ
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
11.งาน ซักฟอก
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
12.งาน ทันตกรรม 
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
13.งาน บำบัด
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
14.งาน ประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
15.งาน ผู้ป่วยใน
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
16.งานพัสดุ
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
17.งานแพทย์แผนไทย
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
18.งานเภสัชกรรม
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
19.งานรักษาความปลอดภัย
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
20.งานศูนย์เปล
คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
21.งานห้องคลอด
ออกแบบโดย : Photalae Hospital Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
พัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโพทะเล
ติดต่อโรงพยาบาลโพทะเล เบอร์ 056-681115 Fax 056-681193 E-mail ptlhos11261@gmail.com เบอร์ฉุกเฉินEMS 1669
สร้างโดย : Photalae Modified to ATOMYMAXSITE 2.5