ปฏิทินการใช้ห้อง

กรกฎาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4
5 6 7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11
12 13 14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16
มีรายการจอง
 
17 18
19 20 21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23 24 25
26 27 28 29 30 31  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ24/06/2563 เวลา 16:36:01
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ เวชกรรม   สำหรับแผนก เวชกรรม
วาระการประชุม รับ HA ยาเสพติด
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ30/06/2563 เวลา 14:01:40
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม กกบ.
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ24/06/2563 เวลา 16:36:14
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องปฐมภูมิ PCU   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม อสม.
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ26/06/2563 เวลา 13:42:19
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ก.ค. 63 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ03/07/2563 เวลา 16:22:07
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   08 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม การบริหารปรับเกลี่ยอัตรากำลัง
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ03/07/2563 เวลา 16:22:24
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   09 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องพัสดุ stock   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม ประชุมการจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ08/07/2563 เวลา 15:29:11
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.ค. 63 เวลา 08:40   ถึงวันที่   10 ก.ค. 63 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ เวชกรรม   สำหรับแผนก เวชกรรม
วาระการประชุม บำบัดยาเสพติด
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ03/07/2563 เวลา 16:22:35
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   10 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องพัสดุ stock   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม ประชุมจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลโพทะเล
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ10/07/2563 เวลา 11:27:20
วันที่ใช้ห้อง 14 ก.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   14 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.โพทะเล
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ03/07/2563 เวลา 16:21:36
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.ค. 63 เวลา 11:00   ถึงวันที่   15 ก.ค. 63 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ห้องกลุ่มการพยาบาล nurse   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม จัดเลี้ยงส่ง จนท.ฝ่ายการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ