ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3 4 5
วันฉัตรมงคล
มีรายการจอง
 
6 7 8
9 10 11 12
มีรายการจอง
 
13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15
16 17 18 19 20
มีรายการจอง
 
21 22
23 24
มีรายการจอง
 
25 26 27 28 29
30 31          

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ19/04/2564 เวลา 08:29:49
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องคลินิคโรคเรื้อรัง NCD   สำหรับแผนก คลินิกโรคเรื้อรัง
วาระการประชุม จัดทำโครงการไตเรื้อรังในกลุ่มอสม
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ19/04/2564 เวลา 08:31:31
วันที่ใช้ห้อง 12 พ.ค. 64 เวลา 07:30   ถึงวันที่   12 พ.ค. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ ห้องคลินิคโรคเรื้อรัง NCD   สำหรับแผนก คลินิกโรคเรื้อรัง
วาระการประชุม โครงการไตเรื้อรังในกลุ่มป่วย
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ19/04/2564 เวลา 08:32:47
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   14 พ.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม สรุปผลงาน 6 เดือน หน่วยงาน
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ21/04/2564 เวลา 08:52:59
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   20 พ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.โพทะเล ครั้งที่ 8/2564
รายละเอียด

ห้องคอมพิวเตอร์(เสริม)

อนุมัติ06/05/2564 เวลา 15:32:14
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   24 พ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ราตรี   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการ พชต.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ