ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6
วันจักรี
7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10 11
12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16 17
มีรายการจอง
 
18
19 20 21
มีรายการจอง
 
22 23 24 25
26 27 28 29 30    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ16/03/2563 เวลา 14:24:14
วันที่ใช้ห้อง 08 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 เม.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องปฐมภูมิ PCU   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม อสม.
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ07/04/2563 เวลา 13:53:40
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   09 เม.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องหัวหน้าบริหาร Manage   สำหรับแผนก หัวหน้าบริหาร
วาระการประชุม ประชุมกรรมการบ้านพัก
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ09/04/2563 เวลา 08:52:57
วันที่ใช้ห้อง 17 เม.ย. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   17 เม.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม ประชุม กกบ.
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ09/04/2563 เวลา 08:53:07
วันที่ใช้ห้อง 21 เม.ย. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   21 เม.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม ประชุม คปสอ. ประจำเดือนเมษายน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ