ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2567
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2
มีรายการจอง
 
3 4
มีรายการจอง
 
5
มีรายการจอง
 
6
วันจักรี
7 8 9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11
มีรายการจอง
 
12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16 17 18 19
มีรายการจอง
 
20
21 22 23
มีรายการจอง
 
24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26 27
28 29
มีรายการจอง
 
30        

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ26/03/2567 เวลา 15:11:46
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ ห้องคลินิคโรคเรื้อรัง NCD   สำหรับแผนก คลินิกโรคเรื้อรัง
วาระการประชุม การส่งตรวจพิเศษ รพ.ปากน้ำโพ
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 08:27:57
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องผู้ป่วยใน IPD   สำหรับแผนก ผู่ป่วยใน
วาระการประชุม การประชุมคณะกรรมการ home ward
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ19/03/2567 เวลา 16:27:39
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
วาระการประชุม รับนิเทศติดตามการดำเนินงานฌรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 14:12:45
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   05 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องหัวหน้าบริหาร Manage   สำหรับแผนก หัวหน้าบริหาร
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (กกบ)
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ09/04/2567 เวลา 09:26:08
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   09 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องกลุ่มการพยาบาล nurse   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม คณะกรรมการ PCT
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 14:12:53
วันที่ใช้ห้อง 10 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม เรื่องการบันทึกภาพ​เวชระเบียน​กับ​การเพิ่มน้ำหนัก​โรคในเวชระเบียน
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ09/04/2567 เวลา 08:08:34
วันที่ใช้ห้อง 10 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.โพทะเล ครั้งที่ 2/2567
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ11/03/2567 เวลา 16:03:21
วันที่ใช้ห้อง 11 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องปฐมภูมิ PCU   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม อสม.
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ17/04/2567 เวลา 08:23:53
วันที่ใช้ห้อง 11 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานประกัน   สำหรับแผนก ศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์
วาระการประชุม คณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ เพื่ิิอวางระบบ FDH
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ17/04/2567 เวลา 10:55:26
วันที่ใช้ห้อง 19 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   19 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม ศูนย์จัดเก็บรายได้ เวชระเบียน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 15 รายการ