ปฏิทินการใช้ห้อง

ตุลาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
มีรายการจอง
 
7
8 9
มีรายการจอง
 
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
มีรายการจอง
 
20 21
22 23
วันปิยมหาราช
24 25 26 27 28
29 30 31        

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ02/10/2566 เวลา 09:43:46
วันที่ใช้ห้อง 06 ต.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องปฐมภูมิ PCU   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม คัดเลือก อสม.
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ19/09/2566 เวลา 16:08:42
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องปฐมภูมิ PCU   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม อสม.
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ02/10/2566 เวลา 11:01:12
วันที่ใช้ห้อง 19 ต.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   19 ต.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม คณะกรรมการบริหาร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ