ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3 4 5
วันฉัตรมงคล
6
มีรายการจอง
 
7
8 9 10 11 12
มีรายการจอง
 
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26
มีรายการจอง
 
27
มีรายการจอง
 
28
29 30 31
มีรายการจอง
 
       

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 10:16:26
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องประกันสุขภาพ Insurance   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม รับQCสรพ.
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ03/05/2565 เวลา 15:30:28
วันที่ใช้ห้อง 12 พ.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   12 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม กรรมการบริหาร
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ09/05/2565 เวลา 15:36:26
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 พ.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก ฉุกเฉิน
วาระการประชุม รับนิเทศอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 10:16:34
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.โพทะเล ครั้งที่ 6/2565
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ23/05/2565 เวลา 11:50:32
วันที่ใช้ห้อง 25 พ.ค. 65 เวลา 09:30   ถึงวันที่   25 พ.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายศุภรัตน์ เพชรวาว   สำหรับแผนก ศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์
วาระการประชุม แนวทางการดำเนินงานบริการสาธารณสุขระบบทางไกล Telehealth/Telemedicine
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ29/04/2565 เวลา 10:19:24
วันที่ใช้ห้อง 25 พ.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   27 พ.ค. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ ห้องฉุกเฉิน Emergency   สำหรับแผนก ฉุกเฉิน
วาระการประชุม ประชุม Conference
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ29/04/2565 เวลา 10:19:35
วันที่ใช้ห้อง 31 พ.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 เม.ย. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ ห้องฉุกเฉิน Emergency   สำหรับแผนก ฉุกเฉิน
วาระการประชุม ประชุม Conference
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ