ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5
วันพ่อ
6 7
8 9 10
วันรัฐธรรมนูญ
11 12
มีรายการจอง
 
13
มีรายการจอง
 
14
15 16 17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20
มีรายการจอง
 
21
22 23
มีรายการจอง
 
24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26
มีรายการจอง
 
27 28
29 30 31
วันสิ้นปี
       

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 16:14:30
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายศุภรัตน์ เพชรวาว   สำหรับแผนก งานประกัน
วาระการประชุม คณะกรรมการ CFO
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ11/12/2562 เวลา 13:45:24
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายศุภรัตน์ เพชรวาว   สำหรับแผนก ศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์
วาระการประชุม นำเสนอโปรแกรมคิวออนไลน์
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ28/11/2562 เวลา 11:36:08
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม กกบ.
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ20/11/2562 เวลา 10:02:03
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ บุญยงค์   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม อสม.
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ11/12/2562 เวลา 13:48:42
วันที่ใช้ห้อง 13 ธ.ค. 62 เวลา 14:30   ถึงวันที่   13 ธ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ สุดารัตน์   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
วาระการประชุม กรรมการระบบยา
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ16/12/2562 เวลา 09:21:44
วันที่ใช้ห้อง 17 ธ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   17 ธ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องพัสดุ stock   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลโพทะเล
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ16/12/2562 เวลา 09:22:08
วันที่ใช้ห้อง 18 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องหัวหน้าบริหาร Manage   สำหรับแผนก หัวหน้าบริหาร
วาระการประชุม ตรวจสอบควบคุมภายใน
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ16/12/2562 เวลา 09:21:56
วันที่ใช้ห้อง 18 ธ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   18 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องคลินิคโรคเรื้อรัง NCD   สำหรับแผนก คลินิกโรคเรื้อรัง
วาระการประชุม ประชุม NCD
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ16/12/2562 เวลา 09:22:29
วันที่ใช้ห้อง 19 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องหัวหน้าบริหาร Manage   สำหรับแผนก หัวหน้าบริหาร
วาระการประชุม ตรวจสอบควบคุมภายใน
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ16/12/2562 เวลา 09:22:38
วันที่ใช้ห้อง 20 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   20 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องหัวหน้าบริหาร Manage   สำหรับแผนก หัวหน้าบริหาร
วาระการประชุม มาตรการดูแลความปลอดภัยใน รพ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ