ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA

โรงพยาบาลโพทะเล
โทรศัพท์ : 056-681115

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (23)

ประกาศล่าสุด


ตัวอย่างรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหาร และทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2562 16.00 น. EB4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 12 ธ.ค. 2562 17.22 น. EB3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Printscreen)

กรณีวงเงินสูงสุด และ วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป ( จำนวน 2 โครงการ )
เผยแพร่ : 12 ธ.ค. 2562 17.12 น. EB3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 12 ธ.ค. 2562 12.02 น. EB4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 12 ธ.ค. 2562 11.33 น. EB1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
(งานบริหารพัสดุ)

โทรศัพท์

056-681115ต่อ 288

ติดต่อสอบถามทาง Line

Line ID : 0647078388