ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA

โรงพยาบาลโพทะเล
โทรศัพท์ : 056-681115

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (51)

ประกาศล่าสุด


เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2563 14.57 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 12 มี.ค. 2563 14.53 น. EB4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 12 มี.ค. 2563 10.30 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโชยน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโชยน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563
เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2563 14.56 น. EB22 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2563 14.41 น. EB8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
(งานบริหารพัสดุ)

โทรศัพท์

056-681115ต่อ 288

ติดต่อสอบถามทาง Line

Line ID : 0647078388